Tennisarmbåge, golfarmbåge

Tennisarmbåge har i dag starkt vetenskapligt underlag. Det finns i dag 17 oberoende dubbelblinda studier. De osynliga lasertyperna superpulsad 904 och 808 -830nm samt rött ljus har evidensbaserat stöd.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19708800/

Det finns studier som avråder från cortisoninjektioner i senan och istället rekommenderar medicinsk laserbehandling som behandlingsform.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24198571/

Statens beredning för medicinsk utvärdering har också tittat på problemet med tennisarmbåge:

Rapporten visar att kortikosteroidinjektioner är effektiva både vad gäller smärtlindring och funktion på kort sikt (0–12 veckor). Däremot ses en påtagligt negativ effekt på medellång (13–26 veckor) eller lång sikt (52 veckor eller längre) jämfört med annan behandling av tennisarmbåge.

https://www.sbu.se/sv/publikationer/sbu-kommentar/kortikosteroidinjektioner-vid-tennisarmbage-lateral-epikondylit/

Tennisarmbage golfarmbage seninflammation