Lichen

Lichen är en autoimmun sjukdom. En autoimmun sjukdom uppstår när immunsystemet ger sig på kroppens egna celler. Exakt hur sjukdomen uppstår vet inte forskarna. Ibland kan läkemedel vara den utlösande faktorn. Men även ärftlighet, stress, kraftig värme och vissa läkemedel kan utlösa problematiken.

Det vanligaste stället att få oral lichen planus är på insidan av kinden, men du kan också få det på tungan. Utslag på slemhinnorna i munnen och underlivet ser ut som vita streck, nätmönster eller upphöjningar.  Ibland blir det såriga röda hudförändringar. Slemhinnorna blir känsliga och det kan göra ont.

Orsaken till Lichen sclerosus är okänd. Det finns ett visst samband med andra autoimmuna sjukdomar, som exempelvis diabetes. Även rökning anses vara en riskfaktor för att drabbas. Det är 10 gånger vanligare att kvinnor än män drabbas.

Huden blir stram, skör och vitaktig. Områdena med Lichen sclerosus kan likna eksem och huden kan bli irriterad med små sår och sprickor. Kvinnor kan få svår klåda i underlivet och blygdläpparna kan dra ihop sig och krympa. Män kan få sveda och irritation på ollonet och förhuden. När utslagen finns i underlivet kallas de Genital Lichen.

 

Lichen

Det finns vetenskapliga studier som stödjer behandling av Lichen planus.

Denna studie visade att OLP är en kronisk inflammatorisk munslemhinnesjukdom där cellmedierad immunitet spelar en stor roll. Hos de nitton patienter som behandlades med medicinsk laser märktes en betydande minskning av symtomen bestående av obehag och smärta med åtföljande svårigheter att äta. Uppföljningen visade också en minskning av antalet, dimensionen och gravitationen av de orala lesionerna.

Även om detta kliniska arbete, på grund av det lilla antalet behandlade patienter, måste betraktas som en preliminär studie, visade det att medicinsk laser kan användas för att minska symtomen på oral lokalisering av Lichen Planus, utan biverkningar.

En annan studie där man jämfört olika studier, trots att man använt olika våglängder på lasrar och det då kan vara svårbedömt att mäta exakt resultat så uppvisade alla en positiv effekt på Lichen planus i jämförelse med övriga standardbehandlingar.

Här är en studie som gjorts på Lichen sclerosus:

Den visar: Laserterapi för Lichen sclerosus orsakade minimalt obehag för patienten under behandlingen, utan biverkningar, och visade bättre effekt än i kontrollgruppen, med signifikant förbättring som varade upp till 6 månader. Laserterapi är ett lovande alternativ för patienter som inte svarar på topikal kortikosteroidbehandling eller patienter som vill minska långvarig underhållsanvändning av kortikosteroider.