Nackvärk

De osynliga lasertyperna superpulsad 904nm och 808-830nm samt rött ljus har evidensbaserat stöd. I dag finns det 18 oberoende dubbelblinda studier. Du hittar dem på www.pubmed.com

Laserbehandling vid nacksmärta

SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) kom ut med en rapport 2014-03 angående laserbehandling vid nacksmärta. Den är positiv. Slutsatserna är: Vid långvarig nacksmärta kan lågeffektlaser ge smärtlindring i 2–6 månader efter avslutad behandling. Inga allvarliga komplikationer eller biverkningar har rapporterats.

https://www.sbu.se/sv/publikationer/sbu-utvarderar/Laserbehandling-vid-nacksmarta/

Nackvark

Kronisk nacksmärta

En australisk studie, som publicerats i medicintidskriften The Lancet, visar att laserterapi är ett effektivt motvapen mot smärta. Undersökningen baseras på 820 personer med kronisk nacksmärta. De som genomgick laserterapi upplevde fyra gånger högre lindring jämfört med dem som bara fick placebolaser.

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(09)61522-1/fulltext#%20

Det finns också en vetenskaplig studie som visar på positiva resultat vid Akut diskbråck i nacke med strålning smärta. Laser gav smärtlindring av strålnings smärtan i armen och ökade rörligheten i nacken i jämförelse med placebogruppen.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20704667/