Muntorrhet - Svampinfektion

Kan drabba både yngre och äldre, Men är vanligare bland äldre människor som tar många mediciner. Detta beror på att det blir för lite saliv i munnen. I munnen finns tre spottkörtlar som producerar saliv, som sedan blandas samman till en. Vissa läkemedel framkallar just muntorrhet tex psykofarmaka.

Andra orsaker kan vara strålbehandling av huvud och hals. Cytostatikabehandling likaså. Sjögrens syndrom är ett annat sjukdomstillstånd som också orsakar muntorrhet. Men också stress eller nervositet kan också orsaka muntorrhet.

Detta kan leda till att man får svårt att äta och tugga mat, dålig andedräkt, karies, samt blir känslig för infektioner och tandlossning.

Det kan medföra att man får svamp i munnen, man kan då se gråvita beläggningar och små sår på slemhinnorna. En svampinfektion i munnen orsakar gråvita eller gula beläggningar på munslemhinnan, men kan också ge irriterad slemhinna och sveda. Ytterligare symtom på svamp i munnen är, en brännande känsla i mun och svalg, svårigheter att äta och dricka, samt smärta.

Det finns vetenskapligt stöd för medicinsk laser vid den här problematiken:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21660670/

Det finns konsekventa bevis från små högkvalitativa studier för att röd och infraröd medicinsk laser delvis kan förhindra utveckling av cancerterapi-inducerad OM (oral mukosit). Medicinsk laser minskade också signifikant smärta, svårighetsgrad och varaktighet av symtom hos patienter med cancerterapi-inducerad OM.

 

Muntorrhet - Svampinfektion - medicinskt laser

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35302212/

Man har dragit slutsatsen att det finns många typer av behandling, såsom munvård och laserterapi, som kan användas för att minska svårighetsgraden av oral mukosit.

Här är en annan studie som gjordes där man samlade in 11 olika studier och jämförde resultaten vid oral mukosit:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21660670/

Slutsatser: Det finns konsekventa bevis från små högkvalitativa studier för att röd och infraröd LLLT (Low Level Laser Therapy) delvis kan förhindra utveckling av cancerterapi-inducerad OM (oral mukosit). LLLT minskade också signifikant smärta, svårighetsgrad och varaktighet av symtom hos patienter med cancerterapi-inducerad OM.