Artros i leder

Medicinsk laser kan hjälpa dig som lider av artros. Det finns mycket vetenskapligt stöd för just artros och medicinsk laser.

I handens leder finns brosk som ger stadga och möjliggör för skelettets ben att glida mot varandra. Vid artros bryts brosket ned och man kan få ont och svårt att greppa saker.

Orsaken till artros är oftast okänd. Men sjukdomen kan till exempel bero på övervikt, ärftlighet eller tidigare skador på fingrarna.

Vid artros i handens leder får du värk samt lederna kan svullna och kännas stela. Du kan känna dig stel i fingrarna eller tummen på morgonen, men det brukar gå över efter en stund.

Artros i fingrarna och tummen gör att du kan få ont när du använder handen, till exempel när du ska vrida en nyckel eller greppa en bok. Du får också svårare att öppna upp tummen efter att du greppat tag i någonting.

 

Om man har haft artros under längre tid kan sjukdomen orsaka knutor och förändringar i formen på fingrarna.

Det finns studier som stödjer medicinsk laserbehandling, här är en:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22747309/

Granskningen visar att laserterapi på leden minskar smärta hos patienter. När vi dessutom begränsar energidoserna för laserterapin till dosfönstret som föreslagits i den tidigare studien, kan vi förvänta oss mer tillförlitliga smärtlindringsbehandlingar.

Här är ytterligare en studie som visar på minskad smärta, ökad rörlighet, ömhet och funktion. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10444763/