Endometrios

Medicinsk laser stödjer behandling i vetenskapliga studier vid endometrios problematik. Endometrios är ett av de vanligaste gynekologiska problemen som drabbar kvinnor i fertil ålder. Det är en kronisk gynekologisk sjukdom som innebär ektopisk växt av livmoderslemhinna, alltså att livmoderslemhinna växer utanför livmodern, oftast i äggledare eller bukvägg.
Då man ännu inte klarlagt sjukdomens exakta uppkomstmekanismer kan man oftast inte erbjuda endometrios drabbade kvinnor en botande behandling. Därför behandlas de drabbade idag endast för sina symtom med smärtstillande medel, olika hormonbehandlingar och/eller operationer.

Idag finns det studier som styrker att medicinsk laser kan hjälpa vid den här typen av
problem. Samt att det är en effektiv metod för att lindra smärta, minska
sammanväxningar och förbättra livskvalitén hos kvinnor med endometrios.
Du kan läsa mer här: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29668354/

I en annan studie visar det också att medicinsk laser hjälper till att återbygga
livmoderslemhinnan efter menstruationen. Du finner den här:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29546619/

Behandlingen brukar vara en gång / vecka och kan vara upp till 3 månader beroende på det enskilda fallet. Medicinsk laser är en smärtfri behandling utan kända biverkningar.