Pollenallergi

Nu närmar sig våren här och många får problem med rinnsnuva, nästäppa, röda, kliande ögon? Nyser du ofta eller känner att din andning är påverkad? Pollenallergi kan dessutom påverka luftrören. Du kan få rethosta och andnöd, som brukar vara värst om du anstränger dig. Var fjärde vuxen person i Sverige besväras av pollenallergi.

Besvären börjar under pollensäsongen. På våren är björkpollen vanligast, och på sommaren är gräspollen vanligast. Det är vanligt med besvär under sensommaren om du är allergisk mot gråbopollen.

När du får allergiska symtom är det ditt immunförsvar som överreagerar. Det bildas antikroppar, IgE, mot vissa ämnen som är helt ofarliga. Ämnena som också kallas allergener finns framför allt i pollen, livsmedel och hos pälsdjur.

Varje gång du exponeras för allergener som du bildat antikroppar mot kan du få en allergisk reaktion, och du drabbas av nästäppa, röda kliande ögon.  Ärftlighet kan spela en viss roll, om en eller båda föräldrar har någon form av allergi är risken större att barnet också drabbas men även miljöfaktorer spelar roll.En allergiutredning kan säkerställa om du har en allergi mot pollen och/eller något annat. Ett blodprov visar om du har antikroppar mot allergen (IgE) blodet. Ju högre värde blodprovet visar, desto större är sannolikheten att du har en allergi som ger symtom.

Omkring hälften av dem som har björkpollenallergi reagerar också på vissa frukter, nötter eller grönsaker. Reaktionerna beror på att proteiner hos björk liknar proteinerna hos exempelvis äpple och selleri. Symtomen kan variera, men vanligast är att du känner klåda i munnen och svalget, i ögonen eller ansiktet eller att du får besvär från mag-tarmkanalen.

Vid gråbopollenallergi kan du reagera på livsmedel som innehåller ämnen som påminner om gråbo. Då har du en korsreaktion. Bland annat växterna krysantemum, renfana, rölleka, malört och cikoria tillhör samma växtfamilj som gråbo. De är därför släkt och liknar varandra. Det är livsmedel som innehåller denna typ av växter som du kan reagera på vid gråbopollenallergi.

Det finns receptfria läkemedel för behandling av besvär i ögon och näsa. Du kan ofta klara behandlingen själv och bli helt symtomfri.

Det finns också vetenskapliga studier som stöder medicinsk laser vid denna typ av besvär. Man kan behandla både förebyggande och vid akuta besvär.

Här är en studie:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33671931/

En grupp koreanska läkare har undersökt om laserbehandlingar (LLLT) kan hjälpa patienter med allergisk rinit (såsom pollenallergi, hösnuva).

20 patienter fick laserbehandling två ggr per dag under en period av fyra veckor. All medicinering hade varit avbruten i en månad innan laserbehandlingen. 19 patienter fick behandling med en placeboapparat. Terapin utfördes i hemmet av patienterna själva och varade i 20 minuter per gång. Lasern hade en kombination av rött och infrarött ljus.

Slutsats: Under hela behandlingsperioden inträffade inga allvarliga biverkningar. Denna kliniska prövning visade att LLLT (Low level Laser Therapy) är ett effektivt och säkert alternativ för hantering av Allergisk rinit avseende symtomlindring och förbättring av livskvalitet.

Här är en annan studie:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35246396/

Här fick totalt 80 patienter med Allergisk rinit delta och tilldelades slumpmässigt den intranasala LLLT (Low level Laser Therapy) eller akupunkturbehandlingsgruppen (AT). De fick varje behandling i 20 minuter 3 gånger i veckan i 4 veckor.

Slutsats: Denna studie visade att intranasal LLLT (Low level Laser Therapy) är inte sämre jämfört med akupunkturbehandling, när det gäller näsans symtompoäng, sålunda kan den användas som ett alternativ eller kompletterande behandlingsalternativ för att lindra symtom på Allergisk rinit.