Laser och Elitidrottare

Laser har en klar plats även för olika idrottsutövare. Det finns flera studier som visar att medicinsk laser ger en förbättrad muskeluthållighet samt att det accelererar återhämtningsprocessen. Bäst effekt har uppnåtts vid laserbehandling före träningen med rött eller infrarött ljus.

Här är en randomiserad studie: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24456143/

Syftet med denna studie var att undersöka effekten av lågnivå laserterapi (LLLT) före och efter träning på muskelprestanda och att utvärdera förändringarna i serumlaktat och kreatinkinas (CK) nivåer.  Resultatet visade laserapplicering antingen före eller efter trötthet minskade post-fatigue-koncentrationerna av serumlaktat och CK. Resultaten var mer uttalade i lasergruppen efter trötthet.

Laser och Elitidrottare

”Som Triathlon/ Duathlon utövare behöver jag ha full koll på min kropp. Både förebyggande och efter stora tävlingar har jag haft mycket glädje av medicinsk laser för min återhämtning och rehab vid olika typer av besvär från skelett och muskler. Kan varmt rekommendera denna behandlingsform där kroppen får hjälp att läka sig själv, utan några biverkningar.”

Camilla Lindholm 
2 x Guld EM duathlon, EM guld i långdistanstriathlon. SM medalj inom halvmarathon.
2 x brons VM duathlon samt ett antal SM-guld/medaljer inom duathlon/triathlon 

I ytterligare en dubbelblind studie var målet att undersöka de omedelbara effekterna av bilateral, 830 nm, lågnivå laserterapi (LLLT) på högintensiv träning och biokemiska markörer för återhämtning av skelettmuskler, i en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad, crossover-studieuppsättning på en idrottsfysioterapimottagning.
Resultatet visar att lågnivå laser (
LLLT) bestrålning före prestandan verkade hämma en förväntad ökning av CK-nivån efter träning och att påskynda borttagningen av laktat efter träning utan att påverka testprestanda. Dessa fynd tyder på att LLLT kan vara till nytta för att påskynda återhämtningen efter träning.

Du kan läsa mer här: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19057981/

Här är ytterligare en studie https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21870127/  Resultaten tyder på att ett uthållighetsträningsprogram i kombination med lågnivå laserbehandling (LLLT)  leder till en större minskning av trötthet än ett uthållighetsträningsprogram utan LLLT. Detta är relevant för alla som är involverade i idrott och rehabilitering.