Vad är laserterapi?

Laserterapi är en riskfri och smärtfri metod att behandla smärttillstånd, inflammationer och problem i muskler, senor, leder, m.m. Terapeutisk laser sätter igång kroppens egen naturliga självläkning.

Vad är en laser?

En laser är en ljuskälla som avger ytterst rent ljus. Med rent ljus menas här att ljuset har en enda våglängd, på samma sätt som att ljudet från en flöjt har en enda ton och därmed är renare än ljudet från exempelvis en burk med stenar som skakas. Laserljuset har – precis som en flöjtton – långa sammanhängande vågor. Lasrar kan göras starka eller svaga.

Vad är medicinsk laser?

Lasrar inom medicinen är av många olika slag men de kan indelas i två huvudgrupper:

  • Starka lasrar som skär och bränner. Dessa lasrar kallas ofta för kirurgiska lasrar.
  • Svaga lasrar som stimulerar cellfunktioner. Sådana lasrar kallas ofta för medicinsk laser, biostimulerande lasrar eller lågeffektslasrar.

 

5
Hur behandlar man?

Laserljuset kommer ut från ett handstycke, även kallat prob. Man håller då bara änden av proben i kontakt med hud mot det ställe som önskas behandlas. Beroende på lasertypen i fråga och vävnadstyp så tränger ljuset in olika djupt i vävnaden. Andra behandlingsfaktorer är hur djupt in problemet sitter eller hur stor yta man behandlar.

Vad är det som händer?

De flesta har någon gång sett, att om man håller handen framför en ficklampa så går en del av lampans ljus genom fingrarna, speciellt rött ljus. På väg genom handen träffar ljuset våra celler. Detsamma gäller laserljus. När man belyser med laser ger ett energiupptag i cellen (Läs mer) som visat sig påverka cellens funktioner positivt. Detta kan till viss del jämföras med fotosyntes där växterna tar emot solljus. Väldigt förenklat kan man säga att när man belyser med laserljus så påverkas celler och vävnad till läkning.

Vilka effekter ger energiupptaget i cellen?
  • Stimulerar cellfunktioner (immunförsvaret). Läs mer
  • Minskar smärta. Läs mer
  • Reducerar inflammation. Läs mer
  • Reducerar svullnader och ödem. Läs mer
  • Främjar läkning. Läs mer
Gör det ont?

Nej, snarare tvärt om. Laserbehandling är avslappnande. Vid behandling av smärtproblem kan det ibland hända att smärtan kan öka efter 6 – 24 timmar efter en behandling. Detta beror på att laserljuset sätter igång läkningsprocesser. Det är bra om så sker för då vet man att patienten reagerar på behandlingen. Speciellt vid problem av mer kronisk natur kan denna smärta uppstå. Den brukar gå över efter ett antal timmar och ofta med mindre smärta än innan behandling.

Hur ofta och hur många gånger?


Man brukar behandla tätare i början (var 2:e – var 7:e dag) och sedan med allt längre intervall när läkningen kommer igång. En behandlingsomgång kan sträcka sig över 1 – 5 behandlingar beroende på patientens mottaglighet och på hur länge problemet funnits samt typen av problem. Kroniska problem kräver i regel fler behandlingar än akuta problem och skador. Akuta problem kan med fördel behandlas 1-2 gånger per dag i början.


Finns det några risker?


Några egentliga kontraindikationer finns inte. Mediciner brukar inte vara negativa att kombinera med laserbehandling.