Frozen Shoulder

Brukar debutera utan orsak. Det innebär att man först får ont i axeln som efter en tid stelnar så att man får sämre rörelseförmåga. Beror på en inflammation i ledkapseln som leder till intrartikulär sammanväxning och stelhet i ledkapseln något som ger den typiska ledkontrakturen. Ledkapseln som omger och stabiliserar axelleden helt enkelt drar ihop sig och blir stel. Orsaken är okänd. Men man kan också få det av en olycka.
Förlopp Sjukdomen utvecklas under flera månader. Så småningom brukar axeln läka av sig själv, även om läkningen tar lång tid. Från att besvären börjar till dess att man är frisk tar det ofta två till tre år.

Sjukdomen brukar delas in i tre olika faser.

1:a fasen succesivt ökande smärta under ett par månader till ett halvt år, med en stelhet som följd.
2:a fasen varar från några månader upp till ett år och kallas för den stela fasen. Under denna fas avtar smärtan men axeln blir stel och svår att röra.
3:e fasen pågår i ett halvår upp till ett år och ibland längre. Då återfås rörligheten i axeln.

Om medicinsk laser sätts in tidigt i debuten finns större chanser att påverka förloppet för både smärta och eventuell rörelseinskränkning. Medicinsk laser kan också hjälpa till att reducera eventuella spänningar i omgivande muskulatur och på så sätt hjälpa och påverka rörligheten.

Det finns en studie gjord 2008 som du hittar här:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18341417/

Den visar att de första 4 veckorna fick de 2 laserbehandlingar per vecka. Mellan vecka 5 till 8 fick de en laserbehandling per vecka.
Behandlingsresultatet blev att det blev en minskad smärta och funktionsnedsättningen blev bättre i slutet av behandlingsperioden.