Finns det bevis på att Medicinsk Laser hjälper?

Finns det bevis på att Medicinsk Laser hjälper?
Att laserterapi är effektivt upptäcker allt fler och inom elitidrotten är laserterapi på stark frammarsch och resultaten är goda. Evidensen har dock länge varit omdiskuterad men under de senaste åren har forskningen inom laserterapi ökat kraftigt och det finns numera flera bra studier med hög kvalitet för bland annat smärtlindring och snabbare rehabiliteringsgång vid muskeloskeletala besvär.

Idag finns över 8000 studier gjorda med Medicinsk Laser och som finns publicerade på pubmed.com Många av dessa är dubbelblinda kliniska studier där Medicinsk laser har dokumenterad god effekt på smärta och inflammationer samt på själva läkningsprocessen. Dubbelblinda studier innebär att varken terapeuten, patienten eller den person som utvärderar resultatet av behandling vet om det var laser eller bara en ”låtsas-laser” som patienten behandlades med. Den subjektiva delen av terapin elimineras på detta sätt. Det internationella laserförbundet har ett flertal studier om laserterapi.
Gå gärna in på deras hemsida för att läsa mer: www.waltpbm.org


På den här videon kan man se hur laserljuset penetrerar genom huden och går djupt in i vävnaden.