Hälsenebesvär

Hälsenan leder från hälbenet upp till vadmuskeln och kan kännas som en tjock sträng. Det är vanligt att man kan få ont i hälsenan speciellt vid överansträngning. Det brukar kallas för hälseneinflammation fast i själva verket är det ingen inflammation, utan man brukar i stället använda ordet hälsenebesvär.

Orsak:

Hälsenebesvären beror på upprepad och intensiv ansträngning av hälsenan, som leder till en överbelastningsskada. Hälsenan blir skörare med åldern, vilket ökar risken för skador. Risken för att drabbas är också högre bland män.

Symtom:

  • Mild smärta i hälen som blir värre vid ansträngning och avtar i vila.
Halseneinflammation – Achillestendinopati
  • Mer smärta vid fysisk ansträngning.
  • Smärta när du står på tå.
  • Svullnad, ömhet, stelhet i hälsenan och fotleden, särskilt på morgonen.

I en randomiserad och kontrollerad studie av behandling av akillestendinopati visar att med både laser och excentrisk träning förkortar man läkningsprocessen med hela 8 veckor. Jämfört med om man bara utför excentrisk träning. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18272794/

I den här studien har man tittat på 25 olika studier, och i 12 av dem visar det sig att medicinsk laser kan potentiellt vara effektivt vid behandling av tendinopati när rekommenderade doser används. De 12 positiva studierna ger starka bevis för att positiva resultat är associerade med användningen av aktuella dosrekommendationer för behandling av tendinopati.

Du kan läsa mer här:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19708800/