Herpes

Återkommande munherpes är ett världsomspännande livslångt munhälsoproblem som förblir olöst. Det drabbar ungefär en tredjedel av världens befolkning och orsakar frekventa episoder av smärta och obehag, såväl som sociala begränsningar på grund av dess kompromiss med estetiska egenskaper. Dessutom har de tillgängliga antivirala läkemedlen inte varit framgångsrika i att helt eliminera viruset och dess återfall. För närvarande har olika typer av laserbehandling och olika protokoll föreslagits för hantering av återkommande munherpes.

Studier söktes i syfte att identifiera effekterna på läkningstid, smärtlindring, varaktighet av virusutsöndring, viral inaktivering och intervall för återfall. Enligt litteraturen kan ingen av laserbehandlingsmetoderna helt eliminera viruset och dess återfall. Medicinsk laser verkar dock kraftigt minska smärta och intervallet av återfall utan att orsaka några biverkningar.

De främsta fördelarna med laserbehandlingen verkar vara frånvaron av biverkningar och läkemedelsinteraktioner, vilket är särskilt användbart för äldre och immunförsvagade patienter.

Här finns studien i sin helhet:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23584730/

Hudproblem och sarlakning

Här är en annan studie där man jämfört ett flertal studier:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29802585/ 

Alla inkluderade studier visade att laser var effektiv för att hantera och förebygga munherpes, utan några biverkningar. Resultaten av denna sammanfattning tyder på att laser potentiellt är ett säkert och effektivt behandlingsalternativ för hantering av återkommande munherpes.

Lider du av dessa problem? Kontakta en terapeut nära dig. Behandlingen bör utföras dagligen i 3 – 4 dagar. Den är helt smärtfri och brukar ta några minuter att utföra. Man blir aldrig av med herpesvirus det finns hela tiden i kroppen. Men erfarenhetsmässigt har det visat sig att när man laserbehandlar munherpes, tar det längre tid mellan utbrotten. Man vet inte riktigt varför, mer studier behöver göras inom detta området.