Ländryggsmärta

En storskalig randomiserad studie som bekräftar hur effektivt laserterapi är på akut ländryggsmärta. Här fann man att medicinsk laserbehandling och antiinflammatorisk medicin hade bättre effekt både på minskad smärta, ökad livskvalitet och ökad rörlighet än behandling med bara antiinflammatorisk medicin eller med antiinflammatorisk medicin och placebolaser.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20001318/

En studie (Published online Mar 4, 2014. doi: 10.1371/journal.pone.0089894) visar att LLLT (Low Level Laser Therapy ) kan användas för att modulera den mekaniska kompressionen och molekylärbaserad inflammation som observeras vid ländryggsdisksjukdomar. I klinisk praxis kan

medicinsk laser ge effektiva, konservativa behandlingsalternativ för lindring av ischias orsakad av sjukdomar i ländryggen såsom kotkompression.

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0089894

Kronisk ländryggsmärta

I en studie av patienter med kronisk ländryggsmärta delade man upp patienterna i tre grupper. En grupp med bara laserbehandling, en annan med bara träning och den tredje med både laser och träning. Efter 12 veckor kan man inte se någon skillnad mellan grupperna med bara laser eller bara träning.

Däremot i gruppen med laser och träning kan man se en stor förbättring i både smärta och rörelse.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17725472/

Diskbråck

Det finns en vetenskaplig studie som visar på positiva resultat vid akut diskbråck i nacke med strålningsmärta. Laser gav smärtlindring av strålnings smärtan i armen och ökade rörligheten i nacken i jämförelse med placebogruppen.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20704667/

Den här studien visade att medicinsk laser var en effektiv behandlingsform för nack- och ryggsmärtor orsakade av diskbråck i nacken, förstärkt av postural träning.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24511189/