Hudproblem och sårläkning

Sårläkning med terapeutisk laser är en av de bäst studerade områden inom laserterapin. Det var också en av de första rapporterade indikationerna (publicerades 1967, kirurg Endre Mester i Budapest). Laserterapi är i dag en etablerad behandlingsmetod i Sverige och resten av världen. Den samlade vetenskapen om laserterapins effekter har med tiden blivit omfattande. Det har publicerats närmare 8000 studier från mer än 80 länder.

De effekter av laserbehandling som leder till sårläkning är främst förbättrad mikrocirkulation genom vasodilatation och regenerering av blod- och lymfkärl, ledande till minskat vävnadsödem och förbättrad syrsättning. Sårläkning stimuleras även direkt genom ökad fagocytos, fibroblast aktivitet och kollagenbildning. Keloidbildning hämmas och bildad keloidvävnad minskas av HeNe-laser.

Vilka sår kan laserbehandlas?

De flesta sår kan behandlas med MID-laser. Exempel på typer av sår som framgångsrikt kan behandlas:

  • Akuta sår både traumatiska och kirurgiska sår
  • Kroniska sår som diabetes sår, trycksår, venösa sår och ischemiska sår.

Vilket resultat sårbehandling med laser ger beror på många parametrar. Enligt medicinsk rapportering och utvärdering av den vetenskapliga dokumentationen är chansen till en förbättring med laserterapi runt 90%. Chansen till fullständig sårläkning är hög för de flesta sårtyper.

Exempel på dubbelblinda sårstudier

Carati C J,Anderson S N, Gannon B J, Piller N B. Treatment of postmastectomy lymphedema with low-level laser therapy. A double blind, placebo-controlled trial. Cancer. 2003; 98 (6): 1114-1122.

Byrnes K R, Barna L, Chenault V M et al. Photobiomodulation improves cutaneous wound healing in an animal model of type II diabetes. Photomedicine and Laser Surgery. 2004; 22 (4): 281-290.

Woodruff L D, Bounkeo J M, Brannon W M, Dawes Jr K S et al. The efficacy of laser therapy in wound repair: a meta analysis of the literature. Photomedicine and Laser Surgery. 2004; 22 (3): 241-248.

Reddy K, Stehno-Bittel L, Enwemeka C. Laser photostimulation accelerates wound healing in diabetic rats.Wound Repair and Regeneration. 2001, 9 (3): 248-255.

Stadler I, Lanzafame R J, Evans R et al. 830 nm irradiation increases the wound tensile strength in a diabetic murine model.