Karpaltunnelsyndrom

I utrymmet/tunneln som begränsas av handlovens ben och karpalligamentet löper förutom medianusnerven också de nio böjsenorna, två till vardera fingern och en till tummen. Vid karpaltunnelsyndrom (CTS) blir utrymmet i karpaltunneln för trångt och medianusnerven kommer i kläm, och skapar syrebrist till nerven.

Symtom

Domningar och värk samt nedsatt känsel i handen. Symtomen brukar vara mest kännbara nattetid. Besvären kan kännas som stickningar och en brännande smärta. Det kan också uppstå en fumlighet och svårighet med finmotoriken.

Orsak

Karpaltunnelsyndrom

Spontant, ingen uppenbar förklaring till svullnaden eller förträngningen går att finna. Vanligast hos medelålders kvinnor och gravida. Vätska samlas i vävnaderna, av oklara skäl, och det ökade trycket från vätskan trycker på nerven så denna blir påverkad.

Kan också förekomma vid trauma, frakturer, stukningar mot handlovens ben och mjukvävnad.
Kan också ses vid olika sjukdomstillstånd som diabetes, reumatism, samt lymfödem.

Medicinsk laser har vetenskapligt stöd vid denna problematik.

Lågfrekvens laser (LLLT) har visat sig vara en effektiv och icke-invasiv behandlingsmodalitet för Karpaltunnelsyndrom, särskilt för tidiga och milda till måttliga fall när smärta är det huvudsakliga symptomet. Kirurgi kan dock bevaras för avancerade och kroniska fall.

Du kan läsa mer här:  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17334675/

Här är en annan studie: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16706688/

Ytterligare en studie finner du här: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22037175/