Meniskskada

Man brukar dela upp meniskskador i kategorierna akuta/traumatiska och degenerativa meniskskador.
 Traumatisk/Akut meniskskada: Kraftigt vridvåld eller våld mot knäet orsakar oftast de akuta meniskskador man ser hos yngre personer. De kan uppstå i samband med en idrottsolycka, till exempel vid tacklingar i fotboll eller kraftiga vridrörelser i basket eller skidåkning.  I det akuta skedet uppstår oftast en svullnad inom ett par dygn.
 
Degenerativ meniskskada: Hos medelålders eller äldre personer kan en degenerativ meniskskada uppkomma utan en föregående olycka, eller visa sig i samband med en mindre olycka. Den här typen av skada är en följd av en åldersförändring i knäet. Skador som uppstår över tid anses mer och mer vara ett tecken på, eller en del av utvecklingen av, ledsjukdomen artros (ledytebroskförslitning). 

Meniskskada medicinkst laser forum

Symtom

  • en känsla av att knäet låser sig.
  • en skarp smärta när du vrider knäet eller sitter på huk.
  • stelhet och stramhet när du reser dig upp.
  • en mekanisk låsning som förhindrar att du sträcker ut knäet.
  • svaghet och att knäet viker sig och ”ger efter”.

 

Det finns en dubbelblind vetenskaplig studie som stödjer medicinsk laserbehandling för dem som kanske på grund av ålder inte vill göra någon operation:

pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23093133/

Behandling med medicinsk laser var associerad med en signifikant minskning av symtomen jämfört med placebogruppen: det bör övervägas hos patienter med meniskrevor som inte vill genomgå operation.