Fibromyalgi

Medicinsk laser kan vara ett alternativ för behandling för dig som lider av fibromyalgi, för att minska din smärta och öka livskvaliten. Det finns flera vetenskapliga studier som stödjer medicinsk laserbehandling vid fibromyalgi.

Fibromyalgi är ett kroniskt smärttillstånd som kännetecknas av långvarig och utbredd generell smärta och ömhet, sömnstörningar och trötthet. Smärtan känns framförallt i musklerna, men även ledsmärta förekommer.
Intensiv och långvarig smärta är en stressfaktor och stressrelaterade symptom som t.ex. huvudvärk och magbesvär är därför vanliga hos patienter med fibromyalgi. Smärtan påverkar även sömnen och dålig sömn leder till ännu mer smärta och ännu mer stress, vilket i sin tur ger ytterligare försämrad sömn. Slutresultatet blir en onormal trötthet. 

Muskelsmärtan påverkar motoriken och gör det svårt att röra kroppen obehindrat. Ofta klarar man inte längre av att uträtta vissa saker, som t.ex. att springa, gå i trappor eller lyfta tunga saker. Många med fibromyalgi lider även av stela muskler (framför allt på morgonen).

Fibromyalgi

Fibromyalgi drabbar cirka två procent av befolkningen. 4 av 5 är kvinnor. Vad som orsakar sjukdomen vet man inte säkert, den kan förekomma i kombination med andra sjukdomar.

Fibromyalgi anses som en kronisk sjukdom och enligt dagens behandlings metoder inte botbar. Dock finns det mycket man kan göra för att lindra smärta och få en bättre livskvalitet. Medicinsk laser kan vara ett alternativ visar ett antal studier i dag.

Behandlingen inleds med 2 behandlingar per vecka under ca 3 veckor för att sedan trappas ned. Vid positivt behandlings resultat kan man fortsätta med underhålls behandling.

Det finns vetenskapligt stöd för medicinsk laserbehandling, här är en studie: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31151332

Denna studie visar 325 fibromyalgipatienter som genomgick LLLT (Low Level Laser Therapi) – eller placebo-laserbehandling med eller utan ett träningsprogram. Metaanalysen visade att patienter som fick LLLT visade signifikant större förbättring i deras smärthetsgrad, trötthet , styvhet, depression, och ångest än de som fick placebolaser.

Jämfört med ren träningsterapi hade kombinerad LLLT  plus träningsterapi ytterligare fördelar med att minska svårighetsgraden av smärta, antalet anbudspunkter och trötthet.

Här är en annan studie:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12215864/
Syftet med denna var att undersöka effektiviteten av lågeffektlaser (LPL) och lågdos amitriptylinterapi (tabletter) och att undersöka effekterna av dessa terapimodaliteter på kliniska symtom och livskvalitet hos patienter med fibromyalgi (FM). Sjuttiofem patienter med FM fördelades slumpmässigt till aktiv infrarött laserljus (25 patienter), placebo laser (25 patienter) och amitriptylinbehandling (25 patienter). Alla grupper utvärderades för förbättring av smärta, antal ömma punkter, ömhet i hudveck, stelhet på morgonen, sömnstörningar, muskelspasmer och trötthet. P

Signifikanta förbättringar observerades i smärtintensitet, trötthet, samt morgonstelhet till förmån för lasergruppen jämfört med de andra grupperna. Studien visar att fibromyalgi som behandlas med att Infrarött laserljus är en säker och effektiv behandling ifall med fibromyalgi. Den kan också med fördel kombineras med kompletterande behandling till andra terapeutiska procedurer vid fibromyalgi.