Laser vid nack artros

Studie om 60 personer mellan 20 – 65 år visar att medicinsk laser lindrar smärta och förbättra funktion i artros i halsryggraden.

Smärta är ett av de vanligaste och mest besvärande symptomen vid artros i halsryggen.  Syftet med denna studie var att utvärdera den smärtstillande effekten av laserterapi (LLLT = Low Level Laser Therapy) och tillhörande funktionella förändringar. Sextio patienter mellan 20 och 65 år med kliniskt och radiologiskt diagnostiserade artros i halsryggraden ingick i studien. De delades in i två lika stora grupper och fick antingen behandling med LLLT eller placebo laser.

Patienterna i varje grupp undersöktes när det gäller smärta och smärtrelaterade fysikaliska fynd, såsom ökad paravertebrala muskelspasmer, minskad lordos och undersökning av rörelseomfånget i halsryggraden före och efter behandling. Smärta, paravertebrala muskelkramper, lordos vinkel, rörelseomfånget i halsryggraden och funktion undersöktes efter behandlingarna och förbättras avsevärt i LLLT gruppen, men ingen förbättring konstaterades i placebogruppen. LLLT verkar vara framgångsrik i att lindra smärta och förbättra funktion i artros i halsryggraden.

Du kan läsa mer om studien här: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11434469/

Lider du av dessa besvär kontakta en terapeut nära dig för konsultation: