Artros

Det finns mycket vetenskapligt stöd för medicinsk laser när det gäller artros. Artros är en av de vanligaste ledsjukdomarna och finns ofta i knäleder, höftleder, fingerleder, ryggens småleder och stortåns grundled. Det är inte helt klarlagt varför man får artros. Men det är en problematik som utvecklas långsamt och oftast med stigande ålder.
Några exempel som kan leda till artros är:

  • Tidigare knäskador
  • Övervikt
  • Svaghet i benmuskulaturen
  • Ärftlighet

Symtom vid artros:
Knäledsartros utvecklas långsamt och symtomen är ofta ganska milda i början.

Artros

De vanligaste symtomen är:

  • Igångsättningssmärta. Du har helt enkelt ont när du ska börja röra dig.
  • Stelhet och minskad rörlighet i knäleden.
  • Du får ont i knät när du rör dig.
  • I senare skede kan det bli värk i leden även i vila.
  • Svullnad i ditt knä.

 

Än så länge så finns ingen behandling som botar artros om man inte opererar och byter ut knäleden. Och det bör inte vara den första åtgärden som görs. Medicinsk laser har i flera vetenskapliga studier positiva effekter vid artros. I dag finns det stark evidens i form av 18 randomiserade kontrollerade studier på knäartros. I flera av studierna har man använt de osynliga lasertyperna superpulsad 904 och 808 -830nm
De flesta studier visar på en minskad smärta samt en förbättrad cirkulation. Kan medicinsk laser även kombineras med fysisk träning visar flera studier på goda resultat.

Här är en studie som visar förbättrad cirkulation samt minskar smärtan vid knäartros:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2957068/

Här hittar du ytterligare studier som gjorts på knäartros:


Short-term efficacy of physical interventions in osteoarthritic knee pain. A systematic review and meta-analysis of randomised placebo-controlled trials. Bjordal JM, BMC Musculoskelet Disord. 2007 Jun 22;8:51. Review. PMID: 17587446.

The Effect of Low-Level Laser in Knee Osteoarthritis: A Double-Blind, Randomized, Placebo-Controlled Trial. Gálfi M. Photomed Laser Surg. 2009 Jun 16. PMID: 19530911.

Efficacy of interferential low-level laser therapy using two independent sources in the treatment of knee pain. Montes-Molina R. Photomed Laser Surg. 2009 Jun;27(3):467-71. PMID: 19405858.

artos fore

Före laserbehandling Mörka partier, kalla områden

artos efter

Förbättrad cirkulation efter 3 månader.