MID-LITE Medicinskt laser från Irradia

MID-LITE medicinskt laser från Irradia, är en av de mest effektiva batteridrivna, medicinska lasrarna som finns på marknaden.

MID-LITE är en professionell medicinsk laserutrustning, framtagen för att vara lättanvänd och transportabel. Enkel att ta med sig ut i fält, till patient, på kliniken, men även till dig som privatperson. MID-LITE har ett inbyggt uppladdningsbart batteri men kan även användas när den är inkopplad till ett eluttag.

Finns i 3 olika modeller

MID-LITE 904nm har 3 ljusdioder Den arbetar med ett osynligt infrarött ljus. Lämpar sig därför vid behandling av problem i rörelseapparaten såsom muskelproblem, senproblematik, och ledproblem vilket har visat sig i många positiva dubbelblinda studier.

MID-LITE 808nm har 2 ljusdioder den arbetar med ett osynligt infrarött ljus lämpar sig för behandling av problem på djupare liggande senor, problem i hud och slemhinnor, muskulatur, mindre leder.

MID-LITE 635nm har 2 ljusdioder och arbetar med ett intensivt synligt rött ljus och används främst till ytliga problem. Arbetar från hudkontakt till ca 2 cm ner i vävnaden, den lämpar sig för behandling av kroniska sår, venösa bensår, acne, eksem, afte, samt herpes.

För ytterligare information kontakta mig på info@medicinsktlaserforum.se