Vad kan behandlas?

Har du kanske ont I onödan?

Medicinsk laser kan hjälpa mot dina besvär. Det är en riskfri behandling utan kända biverkningar. Det är en smärtfri behandling. Många skador kan läka på halva tiden. Medicinsk laser är ett lågfrekvent ljus som är:

Effektivt vid:
  • Smärta
  • Inflammationer
  • Påskyndar läkning
  • Cirkulationsproblem
Behandlingen är:
  • Enkel att få
  • Smärtfri
  • Biverkningsfri

I dag finns över 8000 studier gjorda med Medicinsk Laser och som finns publicerade på pubmed.com Många av dessa är dubbelblinda kliniska studier där Medicinsk laser har dokumenterad god effekt på smärta och inflammationer samt på själva läkningsprocessen.

Laser Terapi kan hjälpa på en lång rad av olika problemområden, nedan hittar du mer information bara att trycka på namnet.